Ηθικοθρησκευτικός Σύλλογος «Ο Ευαγγελιστής Λουκάς» Ορφανοτροφείο Θηλέων - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ηθικοθρησκευτικός Σύλλογος «Ο Ευαγγελιστής Λουκάς» Ορφανοτροφείο Θηλέων

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων του οργανισμού. 

Ο Σύλλογος προσφέρει στα παιδιά στέγη και τροφή, ρούχα, υγειονομική φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη, παιδεία και ψυχαγωγία. Το Ορφανοτροφείο φιλοξενεί κορίτσια, ηλικίας 6 έως 20 ετών, όλα τα κορίτσια, ωστόσο, μπορούν να παραμείνουν έως και την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών σπουδών τους.