Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας

Κατασκευαστικές εργασίες

Κατασκευαστικές εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε άτομα με κινητικές δυσκολίες.

 Το Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας ιδρύθηκε το 1918 και υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Μουσείο στεγάζει πολύτιμα εκθέματα από την Eπανάσταση του 1821.

 Σκοπός του τμήματος των Ιστορικών αρχείων είναι ο εντοπισμός, η συγκέντρωση, η ταξινόμηση και η δημοσίευση κάθε τύπου αρχειακού υλικού που σχετίζεται με την ιστορία, την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του νησιού. Η Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει 6.000 τόμους, κυρίως παλαιές και σπάνιες εκδόσεις. Στο χώρο του Μουσείου διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως συνέδρια, διαλέξεις και πολιτιστικές ημερίδες.