Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών «Ο Φίλιππος»

Κατασκευαστικές εργασίες και αγορά εξοπλισμού

Για την επέκταση της Ιστορικής Βιβλιοθήκης και την αγορά εξοπλισμού.

H Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών «Ο Φίλιππος» ιδρύθηκε το 1992. Σκοπός της Eταιρείας είναι η πολιτιστική και πνευματική  προβολή της πόλης των Γιαννιτσών και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας, με επίκεντρο τη νεότερη γενιά. Η Εταιρεία διαθέτει μια Ιστορική Βιβλιοθήκη και ένα Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, εκδίδει βιβλία, διοργανώνει εκδηλώσεις και διαλέξεις και οργανώνει την ανέγερση ιστορικών μνημείων. Η Ιστορική Βιβλιοθήκη φιλοξενεί περισσότερα από 2.500 βιβλία σχετικά με τον Μακεδονικό Αγώνα.