Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης - Κατασκευαστικές εργασίες - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης

Κατασκευαστικές εργασίες
Δωρεά για την υποστήριξη της ολοκλήρωσης της επέκτασης (νέας πτέρυγας) του Εβραϊκού Μουσείου της Θεσσαλονίκης.

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι δραστηριότητες της κοινότητας είναι εκπαιδευτικές, θρησκευτικές και φιλανθρωπικές.