Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης

Κατασκευαστικές εργασίες
Δωρεά για την υποστήριξη της απασχόλησης ενός Project Manager, ο οποίος θα επιβλέπει την τεχνική εξέλιξη του Μουσείου Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης.