Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης

Εργασίες αποκατάστασης

Δωρεά για την αποκατάσταση της Συναγωγής «Γιαδ Λεζικαρόν» (Yad Lezikaron) στη Θεσσαλονίκη.

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι δραστηριότητες της κοινότητας είναι εκπαιδευτικές, θρησκευτικές και φιλανθρωπικές.