Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος» - Τμήμα Τροφοδοσίας - Εργασίες ανακαίνισης και αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος»

Τμήμα Τροφοδοσίας - Εργασίες ανακαίνισης και αγορά εξοπλισμού
Δημιουργία κέντρου τροφοδοσίας, αγορά εξοπλισμού και εκτέλεση ανακαινιστικών εργασιών. Το κέντρο τροφοδοσίας λειτουργεί ως forum επαγγελματικής εκπαίδευσης που δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με διανοητικές δυσλειτουργίες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.