Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος»

Κατασκευαστικές εργασίες

Χρηματοδότηση με σκοπό την κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης και πυρόσβεσης.

Η «Θεοτόκος», η οποία λειτουργεί από το 1963, φιλοξενεί 400 παιδιά και νέους ηλικίας από τριών έως είκοσι πέντε ετών με μαθησιακές και αναπτυξιακές δυσκολίες. Το προσωπικό περιλαμβάνει γιατρούς, λογοθεραπευτές, παιδοψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Σκοπός της «Θεοτόκου» είναι να εκπαιδεύσει τα άτομα αυτά ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και  δεξιότητες προκειμένου να γίνουν παραγωγικά μέλη της κοινωνίας.