Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος»

Εργασίες ανακαίνισης
Επισκευαστικές και ανακαινιστικές εργασίες σε τέσσερα παλιά κτίρια του Συλλόγου.

Η «Θεοτόκος», η οποία λειτουργεί από το 1963, φιλοξενεί 400 παιδιά και νέους ηλικίας από τριών έως είκοσι πέντε ετών με μαθησιακές και αναπτυξιακές δυσκολίες. Το προσωπικό περιλαμβάνει γιατρούς, λογοθεραπευτές, παιδοψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Σκοπός της «Θεοτόκου» είναι να εκπαιδεύσει τα άτομα αυτά ώστε να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να γίνουν παραγωγικά μέλη της κοινωνίας.