Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος»

Εργασίες ανακαίνισης
Εργασίες ανακαίνισης της οροφής και των αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ), καθώς και αγορά θεατρικού εξοπλισμού.