Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για την επέκταση του Ανιχνευτικού Προγράμματος Νεογνών.

Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1965 για τη διαμόρφωση του Ανιχνευτικού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου όλων των νεογνών στην Ελλάδα.