Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ)

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη της συμμετοχής του Ινστιτούτου σε ένα έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την αξία των ελληνικών σπηλαίων.

Το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ) ιδρύθηκε το 2001 και έχει ως στόχο την προστασία και την προώθηση της μοναδικής ομορφιάς και των ιδιαιτεροτήτων των σπηλαίων και των καρστικών περιοχών της Ελλάδας.