Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη της καταλογογράφησης και ψηφιοποίησης της επιστημονικής συλλογής του αείμνηστου διακεκριμένου Έλληνα φιλολόγου και λεξικογράφου, Εμμανουήλ Κριαρά.

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1959, ως κομμάτι της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη διαθήκη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, ενός από τους πλέον φημισμένους εκπροσώπους του κινήματος του δημοτικισμού στην Ελλάδα. Κεντρικός στόχος του Ινστιτούτου είναι η προώθηση της επιστημονικής μελέτης και η διάδοση της ελληνικής γλώσσας μέσα από εκδόσεις, ερευνητικά προγράμματα, συνέδρια/συμπόσια και την απονομή υποτροφιών.