Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών

Επιστημονική αποστολή

Μερική χρηματοδότηση  της υποβρύχιας έρευνας μυκηναϊκού ναυαγίου στο Μόδι – Πόρος.

Το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1973, με σκοπό την οργάνωση και την προώθηση της ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας.  Τα μέλη του Ινστιτούτου κατέχουν ποικίλες ακαδημαϊκές διακρίσεις και παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά.