Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών

Επιστημονικές αποστολές

Χρηματοδότηση επιστημονικών αποστολών και έρευνας ναυαγίων στον Αργολικό Κόλπο και στα Κύθηρα, καθώς και αγορά εξοπλισμού.