Ημερήσιο Γυμνάσιο & Λυκειακές Τάξεις Οργάνης Ροδόπης - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ημερήσιο Γυμνάσιο & Λυκειακές Τάξεις Οργάνης Ροδόπης

Αγορά εξοπλισμού
Δωρέα για την υποστήριξη της αγοράς τεχνολογικού εξοπλισμού και ειδικού εξοπλισμού για το εργαστήριο βιολογίας.

To σχολείο, που ιδρύθηκε το 1984, φιλοξενεί περίπου 60 μαθητές και 10 δασκάλους. Βρίσκεται στο ορεινό χωριό της Οργάνης που ανήκει στο Δήμο Αρριανών.