Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής - Εργασίες αποκατάστασης - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής

Εργασίες αποκατάστασης
Εργασίες αποκατάστασης του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής.