Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής

Εργασίες αποκατάστασης
Εργασίες αποκατάστασης του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής.