Ιερός Ναός Αγίας Σκέπης

Κατασκευαστικές εργασίες
Συμμετοχή στην ολοκλήρωση της ανέγερσης του ναού. Το έργο αφορούσε κάλυψη της εξωτερικής όψης του ναού με πέτρα, κάλυψη της σκεπής με κεραμίδια, τη μόνωση του εσωτερικού προκειμένου να προστατευτούν οι αγιογραφίες από την υγρασία, και άλλες εργασίες.