Ιερόν Κοινόβιον Οσίου Νικοδήμου

Κατασκευαστικές εργασίες

Ενίσχυση με σκοπό την αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του κοινοβίου. Οι εργασίες συμπεριλαμβάνουν οικοδομικές, ξυλουργικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, την αποπεράτωση της κεντρικής εισόδου του κτιρίου, αρχιτεκτονική τοπίου, και την αγορά ηλεκτρογεννήτριας.