Ιερόν Κοινόβιον Οσίου Νικοδήμου

Αγορά εξοπλισμού
Ενίσχυση για τη δημιουργία βιβλιοθήκης και εκδοτικού οίκου με εξοπλισμό κατάλληλο για την έκδοση ερευνητικών κειμένων, βιβλίων και φωτογραφιών.

Tο ιερό κοινόβιο είναι το μόνο πολιτιστικό κέντρο της περιοχής. Υπηρετεί τα γύρω χωριά όσον αφορά τα θρησκευτικά ζητήματα και τη φιλόπτωχη δράση. Επίσης, φιλοξενεί διαλέξεις και σεμινάρια.