Ιερά Πατριαρχική Μονή Λειμώνος

Εργασίες ανακαίνισης
Εργασίες ανακαίνισης και αγορά εξοπλισμού. Η Μονή Λειμώνος ιδρύθηκε το 1526.

Εκτός από τον κυρίως ναό, στη Μονή λειτουργεί μικρό λαογραφικό/ιστορικό μουσείο, μονάδα παραγωγής ελαιόλαδου, βιβλιοθήκη ανοιχτή στο κοινό (και ειδικότερα στα παιδιά), υπηρεσία που παρέχει τροφή σε απόρους και οίκος ηλικιωμένων (ο μοναδικός της περιοχής) ο οποίος παρέχει στέγη και τροφή σε 23 άτομα.