Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού

Κατασκευαστικές εργασίες
Κατασκευαστικές εργασίες στα κελιά των μοναχών και στον ξενώνα της μικρής ιστορικής Μονής του Τιμίου Σταυρού.