Ιερά Μητρόπολις Σιδηροκάστρου

Εργασίες ανακαίνισης και ανακατασκευής
Ενίσχυση για την ανακαίνιση και την επισκευή του Πνευματικού Κέντρου Σιδηροκάστρου. Το Κέντρο χρησιμοποιείται από την Ιερά Μητρόπολη και τους δημοτικούς φορείς για την οργάνωση μεγάλων συγκεντρώσεων.