Ιερά Μητρόπολις Μεγάρων και Σαλαμίνας

Κατασκευαστικές εργασίες
Κατασκευή υπογείου και πρώτου ορόφου σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.