Ιερά Μητρόπολις Μαρωνείας και Κομοτηνής - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ιερά Μητρόπολις Μαρωνείας και Κομοτηνής

Χρηματοδότηση προγράμματος
Eνίσχυση με σκοπό την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.