Ιερά Μητρόπολις Μαρωνείας και Κομοτηνής

Χρηματοδότηση προγράμματος
Eνίσχυση με σκοπό την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.