Ιερά Μητρόπολις Μαρωνείας και Κομοτηνής

Χρηματοδότηση προγράμματος
Χρηματοδότηση του προγράμματος σίτισης ηλικιωμένων και αγορά εξοπλισμού.