Ιερά Μητρόπολις Μαρωνείας και Κομοτηνής - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ιερά Μητρόπολις Μαρωνείας και Κομοτηνής

Χρηματοδότηση προγράμματος
Χρηματοδότηση του προγράμματος σίτισης ηλικιωμένων και αγορά εξοπλισμού.