Ιερά Μητρόπολις Μαρωνείας και Κομοτηνής

Βρεφονηπιακός Σταθμός «Αγία Αικατερίνη» - Εργασίες ανακαίνισης
Επισκευαστικές εργασίες και αγορά εκπαιδευτικού υλικού για τον βρεφονηπιακό σταθμό «H Aγία Aικατερίνη».