Ιερά Μητρόπολις Αττικής

Ανέγερση κτιρίου
Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού για 60 παιδιά εργαζόμενων γυναικών και παροχή υπηρεσιών για τη σωστή ανατροφή των παιδιών της περιοχής.