Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρουπόλεως - Σταυρίδειο Ίδρυμα - Κατασκευαστικές εργασίες - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρουπόλεως

Σταυρίδειο Ίδρυμα - Κατασκευαστικές εργασίες
Ανέγερση νέας πτέρυγας, κατασκευή περιβόλου και διαμόρφωση χώρου για την καλύτερη εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες στο Σταυρίδειο Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων «Άγιος Κυπριανός».