Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρουπόλεως

Ιωακείμειο Γηροκομείο - Αγορά εξοπλισμού
Αγορά εξοπλισμού για το Iωακείμειο Γηροκομείο.