Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρουπόλεως

Βρεφονηπιακός σταθμός - Ανέγερση κτιρίου
Ανέγερση κέντρου προστασίας βρεφών, παιδιών και ανύπανδρων μητέρων . Το κέντρο φιλοξενίας και διαμονής για ορφανά παιδιά, καθώς και για παιδιά μονογονεϊκών ή απόρων οικογενειών απευθύνεται σε οικογένειες που στερούνται τα απαραίτητα μέσα για να παρέχουν υγιές και ασφαλές περιβάλλον στα παιδιά τους.

Το Κέντρο εξυπηρετεί ώς και εξήντα παιδιά, προσφέροντάς τους στέγη, τροφή και εκπαίδευση, και επιδιώκοντας ταυτόχρονα την υιοθέτησή τους από ανάδοχες οικογένειες. Παράλληλα με τις εκπαιδευτικές και τις ψυχαγωγικές υπηρεσίες, το κέντρο παρέχει ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Είναι το πρώτο του είδους του στη Bόρεια  Ελλάδα και εξυπηρετεί τρείς ακριτικούς νομούς και ιδίως την Αλεξανδρούπολη. H Iερά Mητρόπολις Aλεξανδρουπόλεως είναι υπεύθυνη για τα λειτουργικά έξοδα του κέντρου.