Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Χρηματοδότηση προγραμμάτων
Χρηματοδότηση κοινωνικών προγραμμάτων για άτομα με ανάγκες.