Ίδρυμα «Τζένη Καρέζη»

Αγορά ακινήτου

Χρηματοδότηση  για αγορά ακινήτου.

Το Ίδρυμα «Τζένη  Καρέζη» αποσκοπεί στην ανακούφιση των καρκινοπαθών και λειτουργεί  με εξοπλισμό και ιατρικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών.