Ίδρυμα «Θώραξ» - Ίδρυμα Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Δωρεά για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων.

Το Ίδρυμα ΘΩΡΑΞ ιδρύθηκε το 1992, και έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων ανάπτυξης και έρευνας που λαμβάνουν χώρα στα κλινικά εργαστήρια του Πανεπιστημίου, και την χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων για γιατρούς.