Ίδρυμα Πρόνοιας και Εκπαίδευσης Κωφών και Βαρηκόων Ελλάδος

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Ενίσχυση με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών εξόδων για το ακαδημαïκό έτος 2006-2007.

Το  Ίδρυμα Πρόνοιας και Εκπαίδευσης Κωφών και Βαρηκόων Ελλάδας ιδρύθηκε το 1972 και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Το ίδρυμα σήμερα λειτουργεί με μορφή οικοτροφείου, φιλοξενώντας κωφούς και βαρήκοους νέους από την επαρχία, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να φοιτήσουν στα ειδικά σχολεία κωφών που λειτουργούν στην Αττική. Στο οικοτροφείο φιλοξενούνται επίσης κωφοί νέοι, οι οποίοι φοιτούν σε τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή τη σχολική χρονιά το ίδρυμα φιλοξενεί 26 κωφά παιδιά.