Ίδρυμα Όρους Σινά

Κατασκευαστικές εργασίες
Κατασκευή αναγνωστηρίου στο Σιναϊτικό Κέντρο Μελετών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. Η αίθουσα διαθέτει σύγχρονο αναλογικό και ψηφιακό εξοπλισμό φωτογραφίας και plotting για τη μελέτη χειρογράφων, εικόνων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων της Ιεράς Μονής του Σινά.