Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών

Εκδόσεις και έρευνα
Χρηματοδότηση εκδόσεων και έρευνας γύρω από οικονομικά θέματα.
 
Tο Ίδρυμα προωθεί την έρευνα σε επίκαιρα ζητήματα που αφορούν τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Αποτελεί αποκλειστική πηγή έγκυρης πληροφόρησης, ανάλυσης και διατύπωσης προτάσεων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στη διαμόρφωση πολιτικής.