Ίδρυμα Νεοελληνικών Σπουδών

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων και εκδόσεις

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων και χρηματοδότηση εκδόσεων.

Tο Ίδρυμα Νεοελληνικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1979 με σκοπό την καταγραφή και τη μελέτη της ιστορίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού της νεότερης Eλλάδας, καθώς και την υποστήριξη πολιτιστικών έργων του σύγχρονου ελληνισμού.  Στις δραστηριότητες του ιδρύματος περιλαμβάνονται η διοργάνωση εκδηλώσεων και η έκδοση μελετών με αντικείμενο τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, την πολιτική και τη συνταγματική ιστορία.