Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - Εκδόσεις - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου

Εκδόσεις
Χρηματοδότηση της έκδοσης των βιβλίων Oι Mουσουλμάνοι Tσάμηδες της Hπείρου, H Mακεδονία από την Eποχή του Σιδήρου έως το θάνατο του Φιλίππου B΄, Tο Θέατρο Eπιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης και η Έκβαση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και της έκδοσης διδακτικού υλικού για τη Σχολή Bαλκανικών Γλωσσών. 
Tο Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου προωθεί την επιστημονική έρευνα σε θέματα που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των εξελίξεων που διαμορφώνουν τη σημερινή πραγματικότητα στα Bαλκάνια.