Ίδρυμα Λουκά και Ευάγγελου Μπελλώνια

Αγορά εξοπλισμού
Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού βιβλιοθήκης.

Tο ίδρυμα δημιουργήθηκε το 1994 και έχει ως στόχο την εκπαίδευση των νέων της Σαντορίνης. Διαθέτει δανειστική βιβλιοθήκη με 30.000 τόμους, αίθουσα συνεδρίων χωρητικότητας 180 ατόμων, καθώς και δυο μικρούς ξενώνες για νέους ανθρώπους και προσκεκλημένους ομιλητές. Eπίσης, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για δασκάλους και φιλοξενεί επιστήμονες που μελετούν τη γεωλογία και την ιστορία του νησιού. Είναι το μόνο ίδρυμα του είδους του στο νησί.