Ίδρυμα Λαμπράκη

Χρηματοδότηση προγράμματος

Ενίσχυση με σκοπό την ολοκλήρωση του προγράμματος «Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας», το οποίο αποσκοπεί στο να παράσχει υποστήριξη σε μαθητές που μελετούν την αρχαία και τη νέα ελληνική γλώσσα μέσω του Διαδικτύου.
 
Το πρόγραμμα λειτουργεί ως επιβοηθητικό μέσο για τους μαθητές στις εγκαταστάσεις τους, επιτρέποντάς τους να λύνουν γλωσσικές ασκήσεις στο Διαδίκτυο. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να βαθμολογεί αυτόματα την απόδοση των μαθητών και να επισημαίνει τα λάθη τους. Επίσης, προσφέρεται στους καθηγητές η δυνατότητα δημιουργίας εικονικών τάξεων στο Διαδίκτυο. Οι καθηγητές μπορούν να χρησιμοποιούν τις ασκήσεις του προγράμματος, καθώς και να προσθέτουν τις δικές τους.
 
Το πρόγραμμα παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να παίρνουν απαντήσεις σε τυχόν γλωσσικές απορίες τους από έμπειρους εκπαιδευτικούς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail).
 
Εκτός από τη διαδικτυακή έκδοση του προγράμματος (σύγχρονη υποστήριξη), το πρόγραμμα προσφέρεται και με λογισμική υποστήριξη με τη μορφή CD (ασύγχρονη  υποστήριξη).