Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την ανανέωση της προηγούμενης δωρεά του Ιδρύματος για την υποστήριξη  των ανασφάλιστων παιδιών και της Τράπεζας Ειδικών Βοηθημάτων για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, για περίοδο 2 ετών.

Το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας (Χατζηπατέρειο) ιδρύθηκε το 1967 και, επί του παρόντος, προσφέρει υπηρεσίες σε 53 παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας έως 12 ετών. Το Κέντρο προσφέρει διάφορα προγράμματα: ένα καθημερινό πρόγραμμα για παιδιά 2-9 ετών, ένα εξωτερικό πρόγραμμα θεραπείας για τα παιδιά που δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν το καθημερινό πρόγραμμα και έναν ξενώνα βραχυπρόθεσμης διαμονής για οικογένειες εκτός Αθηνών, οι οποίες χρειάζονται ένα μέρος να διαμείνουν κατά τη διάρκεια των θεραπευτικών συνεδριών στην Αθήνα.