Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας

Εργασίες ανακαίνισης
Εργασίες ανακαίνισης στο κτίριο όπου στεγάζεται το «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών.

To Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας ιδρύθηκε το 1967. Σε αυτό υπάγονται το «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών και το Εργαστήριο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας «Λίλιαν Βουδούρη». Το  «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών λειτουργεί από το 1973. Στο Κέντρο φοιτούν 120 παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, βρέφη αλλά και παιδιά 12 ετών.

Το Ίδρυμα ανήκει στη συνομοσπονδία «Μαζί για το Παιδί», μια σύμπραξη δέκα μη κερδοσκοπικών οργανισμών, στόχος της οποίας είναι η στήριξη παιδιών που αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες αναπηρίες ή  αρρώστιες που απειλούν τη ζωή τους.