Ίδρυμα «Κάνε μια Ευχή»

Για την πραγματοποίηση μιας ευχής
Για την πραγματοποίηση της ευχής ενός παιδιού που πάσχει από σοβαρή ασθένεια 

Το Ίδρυμα «Κάνε Μία Ευχή» είναι ένας διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε στις H.Π.A. το 1980. Το Ίδρυμα έχει παραρτήματα σε 18 χώρες, στα οποία απασχολούνται 25.000 εθελοντές, και συλλέγει χρήματα με σκοπό να πραγματοποιεί τις ευχές παιδιών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες .
Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1997.