Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την ανακαίνιση του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας και την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του οργανισμού. 

Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» εκπαιδεύει και στηρίζει παιδιά και νέους από 3 μέχρι 30 ετών που παρουσιάζουν διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, κυρίως τύπου αυτισμού, ελαφριά έως και βαριά νοητική καθυστέρηση ή συνδυασμό και των δύο, καθώς επίσης και παιδιά με κοινωνικά  και άλλα προβλήματα.