Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» - Αγορά οχήματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

Αγορά οχήματος

Δωρεά για την προμήθεια ενός λεωφορείου που επιτρέπει στα παιδιά και στους ενήλικες με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού και διανοητικές αναπηρίες να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.