Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας»

Εργασίες αναικαίνισης
Δωρεά για την ανακαίνιση παλαιού κτιρίου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως συνεδριακός και εκθεσιακός χώρος.

Το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» ιδρύθηκε το 1992. Φιλοξενεί κάθε χρόνο περίπου 900 παιδιά των μελών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και γειτονικών χωρών, όπως η Αλβανία και η Βουλγαρία. Οι εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης παραχωρούνται στην οργανωτική επιτροπή «Αθήνα 2011», για τη χρησιμοποίησή τους ως μέρους του Ολυμπιακού Χωριού κατά τη διεξαγωγή των Special Olympics 2011.