Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών

Αγορά χώρου

Αγορά χώρου για τη στέγαση της συλλογής και της έκθεσης αρχειακού υλικού.

Το ίδρυμα αποσκοπεί στην προβολή της πολιτιστικής παράδοσης και της ιστορίας της Bόρειας Hπείρου. Tο ίδρυμα διαθέτει βιβλιοθήκη, ερευνητικό τμήμα και αρχείο με ιστορικό, γλωσσικό, εθνολογικό, φωτογραφικό και λαογραφικό υλικό.