Ίδρυμα «Άσπρες Πεταλούδες»

Ανακαίνιση

Δωρεά για τη δημιουργία ενός πολυαισθητηριακού δωματίου για άτομα με σοβαρές διανοητικές αναπηρίες, καθώς και για εργασίες ανακαίνισης, στο κεντρικό κτίριο του οργανισμού.

Το Ίδρυμα «Άσπρες Πεταλούδες» ιδρύθηκε το 1974, βρίσκεται στο Βόλο, και προσφέρει ένα οικοτροφείο για 50 άτομα όλων των ηλικιών, με σοβαρές ψυχικές αναπηρίες (που περιλαμβάνουν το σύνδρομο Down, τον αυτισμό και διάφορες αισθητηριακές αναπηρίες). Προσφέρει βασικές θεραπευτικές υπηρεσίες όπως ιατρική θεραπεία, θεραπεία αποκατάστασης, εργοθεραπεία, ειδική φυσική αγωγή, κολύμβηση, ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης, προγράμματα κοινωνικής ένταξης, κ.λπ.