Ίδρυμα «Άρτος Ζωής»

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη της δημιουργίας μίας σύγχρονης βιβλιοθήκης στον τομέα των Βιβλικών Σπουδών στην Ελλάδα, στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης στο κέντρο της Αθήνας.

Το Ίδρυμα «Άρτος Ζωής» είναι ένα μη κερδοσκοπικό, φιλανθρωπικό ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε το 1937 από τον Αθανάσιο Λυμπερόπουλο. Επικεντρώνεται στη μελέτη της Βίβλου και της Χριστιανικής Σκέψης, στην ιστορική μελέτη του Βυζαντίου και της χριστιανικής ανατολής κατά την ύστερη αρχαιότητα, καθώς και στην διασταύρωση της βιβλικής παράδοσης και της σύγχρονης φιλοσοφικής σκέψης.